Спорта и хората

10:41, 25/10/2017 Milenko
Нашата цел е да мотивираме 1 милион българи да тренират в продължение на 30 дни, всеки ден. Нашият наръчник ще ти помогне да започнеш да го правиш и да бъдеш пример за всички хора в твоето обкръжение