#30за30 и Медиите

30за30 е създаден за хората, които искат да живеят в една България с по-здрави, по-жизнени, по-продуктивни и по-усмихнати хора.

Проследете какво казват медиите за нас тук!